Davčno rezidenstvo

Ker je ta tema kar aktualna ves čas in ker imajo mnogi probleme z odjavo rezidestskega statusa v Sloveniji bom vse skupaj napisal malo bolj na dolgo.

Najprej osnovni zakon:

Kdo je rezident Slovenije?

Fizična oseba se šteje za rezidenta Slovenije, če je izpolnjen eden od kriterijev iz 6. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 10/08, 78/08, 92/08, 125/08, 20/09): ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji, je v kateremkoli času v davčnem letu prisotna v Sloveniji več kot 183 dni). Če noben od kriterijev ni izpolnjen, se oseba šteje za nerezidenta Slovenije.

Če fizična oseba, ki glede na kriterije iz 6. člena ZDoh-2, šteje za slovenskega rezidenta (predvsem glede na uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji), in jo ima kot takšno davčni organ označeno v davčnem registru, meni, da dejansko ni rezident, ker npr. dejansko prebiva v tujini ali je njeno središče osebnih in ekonomskih interesov v drugi državi, si mora svoj status urediti, in sicer tako, da pri davčnem uradu sproži postopek ugotavljanja rezidentskega statusa.

Vsi ki smo  živeli v Sloveniji smo bili rezidenti Slovenije, a ko se nekdo preselili v drugo državo in si tam poišče  službo postane rezident tudi tam. Torej bi moral plačevati davke v obeh državah. Zato so države naredile mednarodno pogodbo o izogibanju davčnega rezidenstva.

Torej, ko se preselite v UK, morate dursu dokazat da ustrezate kriterijem, da niste več rezident Slovenije.

Prvo pravilo za ugotaljanje statusa je vaš naslov. V Sloveniji je to stalno prebivališče, v angliji pa ne poznajo stalnega in začasnega. Je pač le naslov, kjer živite.  Če imate naslov le v eni državi, potem drugega ne gledajo. Če pa imete naslov v obeh državah, potem morate dokazovat, kje je središče vaših interesov. To so pa služba, družina, nepremičnine, bančne kartice, telefoni, avto, …… Torej vse kar se lahko spomnite 🙂

Pošljite naprimer takole:

 1. Vprašalnik o odhodu v tujino (tukaj še link od vprašalnika, ki ga je treba izpolnit)
 2. Pogodba o zaposlitvi s tujim delodajalcem
 3. NIN (National Insurance number)
 4. Pogodbo o najemu stanovanja-sobe
 5. Potrdilo o davcnem rezidenstvu v VB

  Tukaj pa še link, kjer zaprosite za potrdilo o tem, da ste rezident UK

 6. Če so vaši otroci tukaj v šoli, pošljite potrdilo o tem

 7. Če ima vaš partner tukaj službo, ne pozabite napisat tudi to
 8. NHS kakšen dokument, če ga imate
 9. Pa vse ostalo kar dobite 🙂

Zelo pomembno je, da ob odhodu v tujino prijavite svoj odhod. Po zakonu je svoj odhod v tujino dolžan prijaviti vsak, ki gre iz države za več kot tri mesece. Pri vsem dokazovanji lahko ta papir za dokaz, kdaj ste dejansko odšli. Brez tega pa vam bodo verjetno še bolj komplicirali.

tukaj je pa mednarodna pogodba med Slo in UK

V četrtem členu so napisani pogoji, kdaj se lahko odjavite.

Pa na koncu še en pomemben podatek, o katerem se dosti sprašuje. DAvčnega rezidenstva ne morete odjavit v nekaj dneh, ko se preselite. Tako da ne skrbet, da boste prepozni. Če vam uspe vse papirje poslat na DURS prej kot v pol leta ste kar hitri. Seveda pa zaprosite za prekinitev davčnega rezidenstva z datumom, ko ste v UK prejeli prvo plačo, saj od takrat naprej lahko tukaj dobite potrdilo, da ste davčni rezident UK.

V začetku leta 2016 naj bi nekaj spreminjali pravila in od takrat se naj ne bi dalo več odjavit davčnega rezidenstva, dokler imate slovenski naslov.

Tukaj pa še odgovor iz ministrstva za finance na moje vprašaje o postopku ugotavljanja davčnega rezidenstva za tiste, ki imajo naslov v obeh državah.